Operacja na zbiorach danych (w Python i R) - cz. 1

18 Aug 2018 / admin

Już pisałem, że same obliczenia zwykle zajmują 10-15% czasu. Z pozostałych 85-90% większość trzeba przezanczyć na sprawdzenie i przekształcanie danych. Dziś przestawię jak efektywnie przeszktałcać dane w Python (będzie też trochę o R). Wyobrażmy sobie, że mamy tabelę (ramkę danych) z codziennymi wydatkami, np.:

KATEGORIA CENA ILOSC WART
Żywność 1,5 2 3
Rozrywka 24 1 24
Żywność 4 5 20
Ubrania 99 1 99
Ubrania 25 2 50
Żywność 3 1 3
Żywność 0,5 40 20
Rozrywka 7,5 3 22,5
Żywność 14,99 3 44,97
Rozrywka 50 1 50


Naturalnym problemem analitycznym jest policzenie sumy wydaktów dla każdej kategorii. Wydawać się może, że osiągniemy to przy pomocy pętli, coś w rodzaju:

 • Weź zmienną SUMA = 0
 • Kolejno dla wierszy i = 1,...,N (gdzie N to liczba wierszy) wykonaj polecenia:
  • Sprawdź czy kolumna KATEGORIA == "Żywność"
  • Jeśli powyższy warunek jest prawdziwy to dodaj do zmiennej SUMA wartość kolumny WART


Następnie to samo to dla kategorii "Ubrania" i "Rozrywka". Takie rozwiązanie zadziała i otrzymany prawidłowy wyniki (90,97), ale można lepiej (bardziej zwięzły zapis i znacznie krótszy czas niezbędny do obliczenia). Takie operacje na danych to standardowa operacja agregująca ("GROUP BY" w SQL), standardowo zaimplementowana w bazach danych np. SQL, ale także w Python (Pandas) i R (data.table albo dplyr). W takiej operacji podajemy zmienną grupującą (czyli zmienną, która rozróżnia podgrupy, tu: KATEGORIA) i operacje jakie chcemy wykonać w każdej z podgrup (tu: suma zmiennej WART). Oczywiście potencjalny wachlarz zastosować to nie tylko suma, równie często korzystamy ze średniej i liczby wystąpień ("COUNT" w SQL) albo liczby unikalnych wartości danej zmiennej ("COUNT DISTINCT").

Przykład z życia wzięty.

W bazie danych z niewiadonych przyczyn "pojawiły się" braki obseracji. Skonstruowałem indykator (zmienną zerojedynkową) dla braku danych i okazało się, że udział braków danych sięga ok. 40%. Przyjrzyjmy się temu bliżej - policzyłem udział braków danych wg miejscowości, wyniki są takie:

Zgierz 0
Łódź 1
Ostrołęka 1
Warszawa 0
Radomsko 0
Pabianice 0
Piotrków Tryb. 1
Tomaszów Maz. 1
Kalisz 0


Widzicie to co ja? Braki obserwacji są tylko dla tych miejscowości, które mają "polskie litery". To pokazało, gdzie tkwi problem - różne kodowanie polskich znaków w różnych plikach (baza powstawała poprzez łączenie różnych zbiorów danych). Teraz rozwiązanie problemu zajęło mniej niż 5 minut.

Przykładowe kody (implementacja w Pandas + Python i Data.table + R)

Okazuje się, że implementacja przedstawionych wyżej operacji jest bardzo prosta i przyjemna, zarówno w Python jak i R. Przy okazji tych przykładów podaję odpowiedniki komend dla zapytań SQL -- przyda się tym, którzy znają choćby podstawy SQL albo gdy chcecie wyjaśnić sens jakieś operacji "czystemu" programiście.
Poniżej kody, przy założeniu że mamy w pamięci ramkę danych o nazwie DF, zawierającą zmienne Kategoria i Wartosc.

Operacje group by w Python - Pandas import pandas as pd
# wprowadz ramke danych, np. DF = pd.DataFrame( {"Wart": [0,1,3,3,4,5,6,6,8,8], "Kategoria": [1,1,1,1,2,2,2,2,2,2]} )
DF.groupby(by = "Kategoria").sum()
DF.groupby(by = "Kategoria").count()
DF.groupby(by = "Kategoria").unique()
DF.groupby(by = "Kategoria").nunique()
# Trochę bardziej elegancko
DF_GroupBy = DF.groupby(by = "Kategoria")
DF_GroupBy.sum()
DF_GroupBy.count()    # itd.


Operacje group by w R - data.table library(data.table)
# wprowadz ramke danych, np. DF = data.frame( Wart = c(0,1,3,3,4,5,6,6,8,8), Kategoria = c(1,1,1,1,2,2,2,2,2,2) )
DF = data.table(DF)
DF[ , .(Suma = sum(Wart)), by = Kategoria]
DF[ , .N, by = Kategoria]
DF[ , .(Unikalne = unique(Wart)), by = Kategoria]
DF[ , .(L_Unikalnych = length(unique(Wart))), b = Kategoria]

Przydatne drobiazgi (nie tylko do nauki)

13 Mar 2018 / admin

Życie składa się z drobiazgów, a niektóre drobiazgi ułatwiają życie. Dotyczy to nauki data science, a także w trakcie pracy "na serio". O jakich drobiazgach dziś opowiem?

 • Dobre IDE. IDE (integrated development environment) jest łącznikiem pomiędzy interpreterem (w przypadku Py i R) a użytkownikiem. Zawiera dobry edytor, który ładnie podświetla składnię. Mój ulubiony PyCharm podpowiada mi jak poprawić czytelność kodu, kontroluje indentację w kodzie (wiadomo jakie to ma znaczenie w Py!) i pokazuje jakie obiekty mam w pamięci. Do R polecam RStudio, ale uczciwie mówię -- nie próbowałem innych.
 • Cheat sheets. Ściągawki są dobre nie tylko na egzaminach ;) Takie ściągawki są fajne jako podręczny reference do kodu. Wiadomo, czasem zapomnimy, czasem potrzebujemy zrobić coś innego niż zwykle. Te z DataCamp są ok, ale w sieci jest wiele, każdy ma nieco inne potrzeby i gust, ale naprawdę można wybierać. Jeśli chcecie mieć jedną kartkę to do R używałem ofertowanej przez RStudio (tu). Ściagawki drukuję w kolorze na grubszym papierze (150 g). Można też wydrukować w formacie A3 i zawiesić jako plakat na ścianie.
 • Notepad++. Oczywiście do naszego kodu najlepiej używać edytora w naszym ulubionym IDE. Jeśli trzeba podejrzeć duży plik .txt czy .csv - lepiej użyć jakiegoś dobrego edytora czystego tekstu (nie mylić z Wordem itp.). Notepad++ przydaje się kiedy musimy skorzystać z kodu napisanego w innym języku, np. dodajemy zapytania SQL albo przepisujemy kod Java do naszego ulubionego Py lub R. Oczywiscie N++ jest bezpłatny.

Jeśli znacie jakiś inny drobiazg, który ułatwia pracę (ale nie mówimy o ekpresie do kawy :) to proszę o maila, zamieszczę update cytując autora ciekawej propozycji.

Lektury dotyczące data science

15 Feb 2018 / admin

Dobre nawyki to jedno, ale skąd brać wiedzę? Jakis książki przeczytać? Najpierw czytać książki czy materiały w Internecie? Poczytać i zapisać się na szkolenia czy odwrotnie? O tym będzie ten fragment bloga.
Zacznijmy od kanonu literatury data science:

 • Trevor Hastie (i inni): An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R - ta książka jest dobra na początek (wymaga podstawowej znajomości statystyki, ekonometrii i algebry liniowej), zobacz książkę, książka jest oficjalnie dostępna w wersji PDF
 • Trevor Hastie (i inni): The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, książka jest oficjalnie dostępna w wersji PDF. Ta książka jest bardziej techniczna, wymaga pewnego rozeznania w metodach, a notacja jest trudniejsza. Z drugiej strony oferuje dużo więcej niż tylko zapoznanie z metodami + kody do R.


Ci, którzy wybierają ścieżkę Pythona mają wiele darmowych materiałów do nauki tego języka. Na początek niezły kurs Pythona (podręcznik online + wideo) oferuje Google for Education. Kurs kilku podstawowych pakietów do DS (numpy, matplotlib) jest tutaj, ale to nie wszystko. Brakuje np. standardowo używanych pandas czy scikit-learn.1 2 następny ... koniec